4" x 4" photograph of Richard Ramirez taken in the 1990's while he was on death row.

Richard Ramirez Prison Photo

$20.00Price