Richard Ramirez 4" x 6" photo taken on death row with his wife, Doreen Lioy Ramirez.

Richard Ramirez and Wife Photo

$10.00Price